Pro přepravu zboží využíváme Zásilkovnu, DPD, Toptrans. Pro přepravu zboží na Slovensko využíváme Zásilkovnu, DPD, Topptrans. V případě dotazů volejte na tel.: +420 722 712 652, nebo pište na e-mail: info@createflow.cz. Recyklační poplatek je zahrnut do ceny produktu. Na dodané produkty, zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

POVINNOSTI POSLEDNÍCH PRODEJCŮ

 

Místa zpětného odběru elektrozařízení

PRO OBČANY:

Na telefonním čísle 800 976 679 je provozována bezplatná informační telefonní linka Chytrá recyklace, na které každý občan dostane informaci o místech zpětného odběru elektrozařízení. Na linku se všichni dovolají zcela zdarma, v provozu je od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Lidé získají na lince informace o nejbližším a pro ně nejvhodnějším místě, kde je možné starý elektrospotřebič bezplatně odevzdat. Dozví se, jak ho nechat případně odvézt či jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít. Operátoři linky navedou volajícího do reálně nejbližších míst zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení.

 

Kolektivní systém REMA je zde jako skutečný partner pro všechny obce, které mají o spolupráci zájem. Obdobně, pokud se Vaše obce nebo občané dostanou do komplikací v oblasti zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, jsme plně připraveni zajistit zpětný odběr bez zbytečného odkladu.

Všechny případné dotazy jsme připraveni vyřešit v týmu regionálních zástupců na e-mailu regiony@rema.cloud nebo na tel. číslech: 702 197 929 pro oblast Čechy a 601 276 578 pro oblast Morava a Slezsko. K dispozici je Vám i pevná telefonní linka recepce REMA Systém, a.s.: +420 225 988 001.

Služeb kolektivního systému REMA mohou všichni využívat bez omezení sebraného množství, velikosti či druhu nebo značky daného elektrozařízení. REMA umožňuje všem obcím uzavřít skutečné partnerství, bez ohledu na jejich velikost či dostupnost, a nabízí všem shodné podmínky fungování a výše příspěvků na sběr závislé na množství zpětně odebraných elektrozařízení.

 

Posledním prodejcem je dle zákona č. 542/2020Sb. o výrobcích s ukončenou životností (§ 3 odst. 2f.) osoba, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, dodává v rámci svého podnikání konečnému uživateli na území České republiky:

  1. Vybrané výrobky,
  2. Vozidla, elektrozařízení, pneumatiky nebo jiné výrobky, do nichž jsou zabudovány nebo k nimž jsou přiloženy baterie nebo akumulátory, nebo
  3. Vozidla nebo jiné funkční celky, jejichž součástí nebo příslušenstvím jsou pneumatiky.

Informace o zpětném odběru elektrozařízení pro spotřebitele

Poslední prodejce elektrozařízení má především tyto základní povinnosti dle Zákona č. 542/2020 Sb. § 66:

Zajišťování zpětného odběru elektrozařízení

1) v místě prodeje „kus za kus“

Další důležitou povinnost zavedl zákon o výrobcích s ukončenou životností v § 66 odst. 1, dle kterého má poslední prodejce zajistit, aby měl konečný uživatel při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tzv. režim „kus za kus“). Tato povinnost je zakotvena již ve stávající právní úpravě a platí i pro internetové prodejce elektrozařízení, kteří jsou povinni při dodávce elektrozařízení odebrat elektrozařízení podobného typu a použití, a to zcela bezplatněvčetně odvozu odpadního elektrozařízeníDle nové právní úpravy se tato povinnost vztahuje i na poslední prodejce elektrozařízení určených k použití mimo domácnosti, kteří tuto povinnost doposud neměli. Sběr těchto elektrozařízení doposud probíhal v režimu odděleného sběru (fakticky v odpadovém režimu), přičemž tento režim nový zákon opouští.

2) V místě prodeje „bez vázání na nákup“

Toto se vztahuje pouze na prodejny s „Prodejní plochou elektra, která je alespoň 400 m2 a více“. Tito prodejci musí umožnit konečným uživatelům po celou provozní dobu bezplatně odevzdat použité elektrozařízení pocházející z domácností, u něhož žádný z vnějších rozměrům nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží.

3) Informační povinnost

(pokud neplatí bod 1. a 2.)

Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnosti, u něhož není zřízeno veřejné místo zpětného odběru, má dále povinnost umístit viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení bezplatně odevzdat na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodejeTato povinnost primárně vyplývá z § 18 odst. 3 nového zákona, dle kterého je poslední prodejce, který jakýmkoliv způsobem, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává vybrané výrobky, povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto výrobků po ukončení jejich životnosti. Informace musí být také umístěna viditelně a čitelně v prodejním místě. Tuto povinnost může poslední prodejce splnit odkázáním konečného uživatele na veřejné místo zpětného odběru vedené ve sběrné síti společnosti ASEKOL a.s.

Rozšíření povinnost odděleného uvádění recyklačního příspěvku při prodeji výrobku a na prodejních dokladech je definováno Zákonem č. 542/2020 Sb. § 73 Oddělené uvádění nákladů:

Pokud jste v pozici distributora, tj. nové elektrozařízení neuvádíte na český trh, protože ho kupujete od výrobce nebo od subjektu, který ho již na trh uvedl, „převezmete“ od něho jím uváděnou výši recyklačního příspěvku.

1) Zjednodušený daňový doklad koncovému uživateli:

Při koncovém prodeji spotřebiteli na prodejnách nebo vzdáleným přístupem musí být výše příspěvku vždy odděleně uvedena na prodejních dokladech. Na daňovém dokladu pro zákazníka by měl poslední prodejce uvést celkovou cenu za dané elektrozařízení včetně recyklačního příspěvku a následně informaci o jeho výši zahrnuté v ceně elektrozařízení.  

2) Cenovky na e-shopu, kamenné prodejně:

Na cenovkách v prodejně a na internetu musí být vždy výše viditelného příspěvku zahrnuta v jeho celkové ceně. Zákazník je pouze informován o výši recyklačního příspěvku, který je zahrnut v konečné ceně. 

 

Recyklační_Příspěvek_Create_Flow