Pro přepravu zboží využíváme Zásilkovnu, DPD, Toptrans. Pro přepravu zboží na Slovensko využíváme Zásilkovnu, DPD, Topptrans. V případě dotazů volejte na tel.: +420 722 712 652, nebo pište na e-mail: info@createflow.cz. Recyklační poplatek je zahrnut do ceny produktu. Na dodané produkty, zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

Plnící zařízení pro solární systémy a anhibtoru koroze v topení

Plnící zařízení pro solární systémy a anhibtoru koroze v topení.

Pro plnění solárních systémů nemrznoucí kapalinou budete potřebovat následující:

  1. Nemrznoucí kapalina: Vyberte kvalitní nemrznoucí kapalinu, která je vhodná pro použití v solárních systémech. Obvykle se jedná o směs vody a nemrznoucí látky, jako je ethylenglykol nebo propylenglykol.

  2. Hadička/nálevka: Použijte hadičku nebo nálevku pro snadné a bezpečné naplnění chladicího systému solárních panelů. Zajistěte, že hadička má správnou délku a průměr pro připojení k ventilu nebo vstupnímu otvoru systému.

  3. Nádoba na nemrznoucí kapalinu: Použijte nádobu nebo nádrž, ve které budete nemrznoucí kapalinu přenášet k solárnímu systému. Ujistěte se, že nádoba je čistá a vhodná pro manipulaci s kapalinou.

  4. Gelové čerpadlo (volitelné): Gelové čerpadlo může být užitečné pro efektivní a rychlé naplnění solárního systému. Toto čerpadlo umožňuje snadnější a preciznější plnění systému bez rizika úniku kapaliny.

  5. Ochranné rukavice a brýle: Při manipulaci s nemrznoucí kapalinou je důležité chránit svou pokožku a oči. Používejte vhodné ochranné rukavice a brýle, abyste minimalizovali riziko zranění.

  6. Nádobí na kontrolu hladiny a úniků: Mějte k dispozici nádobí, jako jsou hrnečky nebo misky, pro kontrolu hladiny nemrznoucí kapaliny a detekci případných úniků během naplňování solárního systému.

  7. Instrukce výrobce: Nepodceňujte důležitost instrukcí výrobce solárních panelů a nemrznoucí kapaliny. Dodržujte pokyny a doporučení výrobce pro správné naplnění a údržbu solárního systému.

 

Naplnění solárního systému se obvykle týká naplnění chladicího systému solárních panelů nemrznoucí kapalinou. Zde je obecný postup:

1. **Vypnutí systému**: Než začnete s naplňováním, ujistěte se, že solární systém je vypnutý a neaktivní. Tím se minimalizuje riziko úniku kapaliny a usnadní se manipulace s komponenty.

2. **Příprava nemrznoucí kapaliny**: Připravte nemrznoucí kapalinu podle pokynů výrobce. Zkontrolujte, zda je správně naředěna a připravena k použití.

3. **Připojení hadice**: Připojte hadici k ventilu nebo vstupnímu otvoru chladicího systému solárních panelů. Ujistěte se, že spoj je pevný a bez úniků.

4. **Naplňování**: Pomocí vhodné nádoby nebo nálevky pomalu naplňte chladicí systém nemrznoucí kapalinou. Dbáte na to, aby byly odstraněny veškeré vzduchové bubliny a systém byl plněn gelovým čerpadlem nebo gravitačně.

5. **Kontrola hladiny**: Během naplňování pravidelně kontrolujte hladinu nemrznoucí kapaliny v chladicím systému. Ujistěte se, že systém je plněný až po správnou úroveň, ale nepřeplňte ho, aby nedošlo k přetlaku.

6. **Kontrola úniků**: Po naplnění solárního systému důkladně zkontrolujte všechny spoje a připojení, abyste se ujistili, že nedochází k únikům nemrznoucí kapaliny.

7. **Zapnutí systému**: Po úspěšném naplnění a kontrole můžete zapnout solární systém a provést kontrolu jeho funkčnosti.

8. **Pravidelná údržba**: Po naplnění je důležité pravidelně provádět údržbu solárního systému a kontrolovat hladinu nemrznoucí kapaliny, aby byla zachována jeho správná funkce a výkon.

Plnění solárního systému nemrznoucí kapalinou je důležité, zejména pokud žijete v oblasti s mrazivými podmínkami. Zde je několik kroků, které byste měli vzít v úvahu:

1. **Výběr správného typu nemrznoucí kapaliny**: Existuje několik druhů nemrznoucích kapalin, které se používají v solárních systémech. Nejběžnější jsou směsi vody a nemrznoucí kapaliny na bázi ethylenglykolu nebo propylenglykolu. Je důležité zvolit vhodný typ pro vaše konkrétní potřeby a klimatické podmínky.

2. **Příprava systému**: Než začnete plnit systém nemrznoucí kapalinou, ujistěte se, že je vypnutý a že je chladný. Vyčkejte, dokud systém nevychladne, abyste se vyhnuli riziku popraskání trubek nebo komponentů vlivem teplotního šoku.

3. **Odpovídající směs**: Při plnění solárního systému nemrznoucí kapalinou se ujistěte, že směs je správně naředěna podle pokynů výrobce. Příliš koncentrovaná směs může vést k přehřátí, zatímco příliš řídká směs nemusí poskytovat dostatečnou ochranu proti mrazu.

4. **Odstavení od sítě (volitelné)**: Pokud je to možné, můžete odstavit solární systém od sítě před plněním nemrznoucí kapalinou. To může pomoci minimalizovat riziko úniku kapaliny nebo znečištění solárních panelů.

5. **Doplňování**: Postupně dolévejte nemrznoucí kapalinu do systému a pravidelně kontrolovat hladinu. Ujistěte se, že veškerý vzduch je vytažen z systému, aby nedocházelo k tvorbě vzduchových kapes.

6. **Kontrola a údržba**: Po plnění systému proveďte důkladnou kontrolu, zda nedochází k únikům a že je systém správně funkční. Pravidelná údržba je důležitá pro dlouhodobý provoz solárního systému.

ARO membránová čerpadla
Membránové čerpadlo Fluimac
SEKO